Knihovní fond

Knihovní a časopisecký fond chemické knihovny je umístěný společně s fondem NTK v budově NTK

 • ve volném výběru,
 • v časopisecké studovně,
 • v depozitním skladu.

Umístění hledaného dokumentu (podlaží, regál, číslo třídění LCC) zjistíte ve společném katalogu.

Část fondu je též umístěna mimo budovu NTK v čítárně ÚOCHB a v Ústavních knihovnách VŠCHT, jejichž knihy si můžete vyfiltrovat v katalogu

Volný výběr (3.–6. NP)

Ve volném výběru jsou k dispozici

 • základní odborná a studijní literatura z chemie,
 • skripta,
 • svázané chemické časopisy.

Navigace na sloupech
Oborovou navigaci najdete i na sloupech jednotlivých podlaží a regálech, nebo se zeptejte pracovníků knihovny. Nejvíce knih v oboru chemie najdete na 5. NP a v oboru chemická technologie na 3. NP. Označení červeným puntíkem = prezenční výpůjčka
Dokumenty označené červeným puntíkem se půjčují pouze prezenčně (na místě). Ostatní dokumenty si můžete vypůjčit domů (viz Knihovní řád), a to na centrálním pultu na 2. NP nebo samoobslužně na RFID zařízeních na 1., 2. a 3. NP.

Podívejte se na nové knihy dle oborů.

Časopisecká studovna (3. NP)

V časopisecké studovně jsou k dispozici

 • nesvázaná čísla chemických časopisů za poslední dva roky,
 • databáze norem ČSN v elektronické podobě.

Podívejte se na nově došlá čísla ve studovně časopisů.

Depozitní sklad

V depozitním skladu jsou umístěny

 • další odborné knihy a příručky,
 • dizertace,
 • svázané starší ročníky chemických časopisů.

Dokumenty ze skladu si můžete objednat přes katalog (podmínkou je registrace v chemTK).

Některé dokumenty ze skladu můžete studovat pouze prezenčně ve studovně časopisů nebo v badatelně historického fondu.

Poslední změna: 7.9. 2023 11:09