EndNote

EndNote je komerční referenční manažer (software pro tvorbu a správu citací) od firmy Clarivate Analytics, pro operační systémy Windows a Mac OS X. Využijete ho tedy kdykoli, když chcete něco či někoho citovat.

VŠCHT Praha i ÚOCHB mají multilicenci pro EndNote Desktop:

Ostatní mohou využít volně dostupné nástroje, nebo nástroje poskytované NTK.

Návody:

Stahujte do EndNote automaticky bibliografická data z katalogu integrované knihovny pomocí serveru Z39.50.

Můžete využít soubor NTK.enz (který stačí nakopírovat do uživatelského adresáře Documents\EndNote\Connections), nebo si můžete spojení vytvořit sami, viz obrázek:

ntk enz

Naimportujte si seznam zkratek používaných v časopisu Collection of Czechoslovak Chemical Communications (laskavě poskytl Dr. Valter), obsahuje přes 3 000 časopisů.

1. Stáhněte si seznam (formát CSV)

2. Naimportujte jej do Vaší knihovny

Pro import zvolte seznam "Journals", použijte tlačítko "Import List...":

Vyberte na disku seznam se zkratkami:

Úspěšný import by měl být ukončen následující hláškou:

Prohlédněte si importovaný seznam:

U stylu, který používáte, je potřeba nastavit použití zkratky ze správného pole (Abbreviation 1):

Kontakt

Ing. Jiří Jirát, Ph.D.
 Jiri.Jirat@vscht.cz
 220 444 393

Odkazy

Poslední změna: 7.2. 2020 16:02