Top zdroje [ všechny e-zdroje  ]

Chemické databáze:

Citační databáze:

Hlavní platformy s e-časopisy a e-knihami:

Kolekce knih:

Referenční díla:

Podpora publikování

Aktuality

Webináře Web of Science & EndNote

2. 12. Společnost Clarivate Analytics nabízí pravidelné webináře zaměřené na zdokonalování uživatelských dovedností při práci s Web of Science, EndNote či Publons.

31.10. skončil přístup do databáze SciFinder

29. 10. Dále bude fungovat pouze v novém rozhraní: SciFindern.
Přihlášení je totožné jako do původní databáze.
Stručné návody na stránkách CAS.