Top zdroje [ všechny e-zdroje  ]

Chemické databáze:

Citační databáze:

Hlavní platformy s e-časopisy a e-knihami:

Kolekce knih:

Referenční díla:

Podpora publikování

Aktuality

SciFindern - přihlášení

8. 4. SciFinder nově umožňuje přihlášení přes Vaši instituci, není třeba předchozí registrace. Z důvodu správné autorizace zadávejte výlučně pracovní e-mail.
Přihlášení pro zaměstnance a studenty VŠCHT, pro zaměstnance ÚOCHB.

Webináře ChemDraw Connect

7. 3. Máte možnost zaregistrovat se na sérii webinářů ChemDraw, další z nich se koná ve středu 15. května 2024 od 17:00 do 18:00.