Seznam ústavních knihoven

Číslo ústavu Zkratka Název ústavu Kontakt E-mail Tel. (22044)-
101 ÚACH Ústav anorganické chemie Ing. Vít Jakeš, Ph.D. vit.jakes@vscht.cz 3765
105 ÚAT Ústav anorganické technologie prof. Dr. Ing. Josef Krýsa josef.krysa@vscht.cz 4112
106 ÚKMKI Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství Tereza Boháčková tereza.bohackova@vscht.cz 4111
107 ÚSK Ústav skla a keramiky Petra Dvořáková petra.dvorakova@vscht.cz 4123
108 ÚCHPL Ústav chemie pevných látek Dana Bindzarová dana.bindzarova@vscht.cz 3798
110 ÚOCH Ústav organické chemie Michaela Kadlecová michaela.kadlecova@vscht.cz 4276
111 ÚOT Ústav organické technologie Ing. Marie Křivská marie.krivska@vscht.cz 4156
112 ÚP Ústav polymerů - budova A Ing. Alena Kadeřábková alena.kaderabkova@vscht.cz 3803
 112 (43)  ÚP Ústav polymerů - budova B Běla Němečková bela.nemeckova@vscht.cz 3187
126 ÚIPL Ústav inženýrství pevných látek prof. Ing. Jindřich Leitner, DrSc. jindrich.leitner@vscht.cz 5156
141 LAM Laboratoř anorganických materiálů Jana Hurniková jana.hurnikova@vscht.cz 4134
143 LICH Laboratoř informatiky a chemie Ing. Jiří Jirát, Ph.D. jiri.jirat@vscht.cz 4393
148 ÚCHTRP Ústav chemické technologie restaurování památek Ing. Lenka Bartošová lenka.bartosova@vscht.cz 3800
215 ÚTRAP Ústav technologie ropy a alternativních paliv Olga Pleyer olga.pleyer@vscht.cz 4162
216 ÚPKOO Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší Mgr. Helena Doležalová helena.matejekova@vscht.cz 4231
217 ÚTVP Ústav technologie vody a prostředí Dr. Ing. Pavla Šmejkalová pavla.smejkalova@vscht.cz 3832
218 ÚE Ústav energetiky Ing. Ivo Jiříček, CSc. ivo.jiricek@vscht.cz 3134
240 ÚCHOP Ústav chemie ochrany prostředí Ivana Smržová ivana.smrzova@vscht.cz 4147, 4364
241 SUPRE Ústav udržitelnosti a produktové ekologie Mgr. Kamila Milnerová kamila.milnerova@vscht.cz 732 189 568
319 ÚB Ústav biotechnologie Ivana Dušková ivana.duskova@vscht.cz 4146
320 ÚBM Ústav biochemie a mikrobiologie Mgr. Jiří Soják jiri.sojak@vscht.cz 5166
321 ÚSC Ústav sacharidů a cereálií Markéta Bůžková marketa.buzkova@vscht.cz 3110
322 ÚMTK Ústav mléka, tuků a kosmetiky Ing. Aleška Fialová aleska.fialova@vscht.cz 3267
323 ÚAPV Ústav analýzy potravin a výživy doc. Ing. Jan Pánek, CSc. jan.panek@vscht.cz 3357
324 ÚKP Ústav konzervace potravin Ing. Tereza Škorpilová tereza.skorpilova@vscht.cz 3003
325 SVCT Studijní a výukové centrum Tábor      
342 ÚCHPL Ústav chemie přírodních látek Irena Dražilová irena.drazilova@vscht.cz 4260
402 ÚAnCH Ústav analytické chemie Vojtěch Borek vojtech.borek@vscht.cz 4043
403 ÚFCH Ústav fyzikální chemie Ing. Alena Randová alena.randova@vscht.cz 4297
409 ÚCHI Ústav chemického inženýrství Eva Eckertová eva.eckertova@vscht.cz 3172
413 ÚM Ústav matematiky Jana Šnupárková jana.snuparkova@vscht.cz 5032
444 ÚFMT Ústav fyziky a měřicí techniky Lenka Dvořáková lenka.dvorakova@vscht.cz 3039
445 ÚPRT Ústav počítačové a řídicí techniky Ing. Markéta Tomšů marketa.tomsu@vscht.cz 4270
832 KSV Katedra učitelství a humanitních věd Petra Linhartová Petra1.Linhartova@vscht.cz 3062+3818
834 KJ Katedra jazyků Mgr. Martin Tomeš martin.tomes@vscht.cz 3370
837 ÚEMCHPP Ústav ekonomiky a managementu Nikolaj Savický, PhDr., Ph.D. Nikolaj.Savicky@vscht.cz 736531005
940 PKC Poradenské a kariérní centrum Mgr. Ivana Matějů ivana.mateju@vscht.cz 2071
979 OK Oddělení komunikace      
980 Centrální laboratoře prof. Ing. Richard Hrabal richard.hrabal@vscht.cz
990 VC Výpočetní centrum Blanka Horáková blanka.horakova@vscht.cz 3212
997 Vyd Centrum informačních služeb, vydavatelství Ilona Bártlová ilona.bartlova@vscht.cz 3080
Poslední změna: 28.7. 2022 11:07