Open Access logo

Open Access

Open Access (OA, česky otevřený přístup) je publikačním modelem, který se snaží docílit okamžitého, bezplatného, trvalého a svobodného online přístupu k výsledkům veřejně financované vědy a výzkumu.

Obecné informace o Open Access & stav v ČR.

 

Všechny informace o podpoře Open Access publikování na VŠCHT Praha najdete na stránkách open.vscht.cz.

Vědci s afiliací ÚOCHB mají od r. 2023 možnost bezplatného publikování v režimu open access (OA) za podmínek, které specifikuje Výnos ředitele - více informací na intrawebu.

Kontakty

VŠCHT - CIS
openaccess@vscht.cz

ÚOCHB - Knihovna
library@uochb.cas.cz
 232 002 434
 232 002 579

Další odkazy

Poslední změna: 24.1. 2024 14:01