Open Access

Obecné informace o Open Access - viz níže.

Open Access logo

Pravidla pro podporu Gold road Open Access publikování na VŠCHT Praha od r. 2015

navržena knihovní radou a schválena proděkany pro VaV v prosinci 2014

Finanční podpora je pro jednotlivé fakulty rozdělena na základě přidělených RIV bodů. O přidělení těchto virtuálních prostředků rozhoduje proděkan/ka pro VaV příslušné fakulty podle následujících pravidel:

 1. Akceptovány jsou pouze recenzované články (full-paper i review), nikoli knihy, monografie apod. v časopisech indexovaných ve Web of Science a/nebo Scopus (důvod: zajištění kvality, ochrana autorů před “predátory”).
 2. Podmínkou je, aby první a/nebo korespondující autor byl z VŠCHT Praha (jeho afilace).
 3. Výši dotace v % určí proděkan/ka pro VaV.
 4. Hybridní časopisy, které VŠCHT Praha předplácí, nebudou podporovány.

Podpora je poskytována do vyčerpání vyhrazené částky. Autor má povinnost zaslat plný text pro archivaci v repozitáři.

O podporu se proděkan/ka žádá v okamžiku zaslání manuskriptu (submission).
Žádost schválenou proděkanem/kou pro VaV příslušné fakulty a plný text posílejte na:
Ing. Markéta Zeithamová , která zprostředkuje finanční úhradu za příslušný článek.

Formulář žádosti: stáhněte zde

RSC Gold for Gold

Pro publikace v časopisech Royal Society of Chemistry můžete využít vouchery pro otevření článku do režimu Open Access.

Více informací: Jiří Jirát, Jiri.Jirat@vscht.cz

RSC Gold for Gold

Pro publikace v časopisech Royal Society of Chemistry můžete využít vouchery pro otevření článku do režimu Open Access.

Více informací: Viktorie Chládková, viktorie.chladkova@uochb.cas.cz

Obecné informace o Open Access

Open Access (neboli otevřený přístup) je alternativa šíření vědeckých poznatků prostřednictvím vědeckých časopisů. Principem je neomezený online přístup k vědeckým informacím, který zajišťuje archivace článků v otevřených repozitářích nebo publikování v otevřených časopisech. Tím lze zajistit okamžitý, trvalý a bezplatný přístup k vědeckým informacím.

 • Přínosy otevřeného přístupu:
 • Rozšíření dostupnosti vědeckých informací
 • Zvýšení viditelnosti vědeckých informací
 • Rozšíření čtenářské základny

Otevřeného přístupu lze dosáhnout různými způsoby, ale existují dva základní publikační modely:

Gold road neboli Zlatá cesta

Placená cesta publikování v otevřených časopisech, kterou zajišťuje běžný vydavatel. Existují tři typy zlatých časopisů:

 1. časopis s úplným otevřeným přístupem – všechny články jsou dostupné v režimu otevřeného přístupu,
 2. hybridní časopis – autor si za otevřený přístup k jeho článku může připlatit, ale za přístup k celému časopisu je nutné předplatné,
 3. časopis s pozdrženým otevřeným přístupem – na plný text je uvaleno časové embargo, text je zpřístupněn až po uplynutí určené lhůty.

Pozor na tzv.  "predátory".

Green road neboli Zelená cesta

Green road je cestou volného publikování v open repozitářích nebo volně dostupných časopisech. Přístup k plným textům zajišťuje sám autor tím, že uloží publikaci v preprintové, postprintové či vydavatelské verzi do oborového nebo institucionálního repozitáře a stanoví práva užití. Otevřené časopisy lze nalézt na http://www.doaj.org.

 

Kontakt VŠCHT

Ing. Jiří Jirát, Ph.D.
 Jiri.Jirat@vscht.cz
 +420 220 444 393

Ing. Markéta Zeithamová
 
 +420 220 443 080

Kontakt ÚOCHB

Viktorie Chládková
viktorie.chladkova@uochb.cas.cz
232 002 434

Zajímavé odkazy

OpenAccess CZ
Open Access Week
Open Access v NTK
Sherpa Romeo

Poslední změna: 15.9. 2017 13:09