Open Access logo

Open Access

Open Access (OA, česky otevřený přístup) je publikačním modelem, který se snaží docílit okamžitého, bezplatného, trvalého a svobodného online přístupu k výsledkům veřejně financované vědy a výzkumu.

Obecné informace o Open Access & stav v ČR.

 

Pravidla pro podporu Gold Open Access publikování na VŠCHT Praha

Finanční podpora na OA-publikování je pro daný kalendářní rok přidělena z rozpočtu VŠCHT Praha Centru informačních služeb VŠCHT Praha (CIS), které odpovídá za její správu a nakládání s ní. CIS podporu rozdělí jednotlivým fakultám na základě jim přidělených RIV-bodů podle posledního platného Hodnocení výsledků výzkumných organizací (Úřad vlády ČR). O výši těchto virtuálních finančních prostředků poskytovaných jednotlivým autorům/kám rozhoduje proděkan pro VaV příslušné fakulty podle následujících pravidel:

  1. Podporu lze čerpat pro články v časopisech, pro knihy nebo jednotlivé kapitoly v knize, monografii apod.
  2. Akceptovány jsou pouze recenzované články (full-paper i review), v časopisech indexovaných ve Web of Science a/nebo Scopus (důvod: zajištění kvality, ochrana před predátorskými časopisy).
  3. Publikování článků formou OA v hybridních časopisech, které VŠCHT Praha předplácí, není podporováno.
  4. První a/nebo korespondující autor/ka musí být z VŠCHT Praha (jeho/jí afiliace).
  5. Výši dotace určuje proděkan pro VaV.

Postup získání podpory

Podpora je poskytována do vyčerpání vyhrazené částky.

Autor o podporu žádá proděkana po předložení

  • potvrzení o přijetí (acceptance) článku,
  • zaslané faktury (faktura stačí elektronicky).

Doporučujeme v okamžiku zasílání manuskriptu (submission) vznést na příslušného proděkana pro VaV dotaz, jaký je stav zbývajících financí a zda článek splňuje kritéria pro podporu.

Originál žádosti schválený proděkanem pro VaV příslušné fakulty a fakturu (popř. link na platbu kartou) posílejte na:
Markéta Zeithamová, Marketa.Zeithamova@vscht.cz, která zprostředkuje finanční úhradu za příslušný článek.

Autoři/rky jsou vždy povinni:

Autor/ka je povinen/a založit záznam v databázi OBD přesně podle pravidel uvedených ve Směrnici rektora č. 60.56/17 

Formulář žádosti 

Podpora Open Access publikování na ÚOCHB

Zaměstnanci ÚOCHB se v případě žádosti o finanční podporu na publikování v režimu Open Access mohou obrátit na sekretariát ředitele.


RSC Gold for Gold

Kontakty

VŠCHT - Markéta Zeithamová
marketa.zeithamova@vscht.cz
 220 443 080

ÚOCHB - Viktorie Chládková
viktorie.chladkova@uochb.cas.cz
232 002 434

Aktuality

7.11.2019
29.4.2019

Další odkazy

Poslední změna: 13.2. 2020 12:02