Open Access logo

Open Access

Open Access (OA, česky otevřený přístup) je publikačním modelem, který se snaží docílit okamžitého, bezplatného, trvalého a svobodného online přístupu k výsledkům veřejně financované vědy a výzkumu.

Obecné informace o Open Access & stav v ČR.

 

Podpora publikování v režimu open access na VŠCHT Praha

Autoři s afiliací VSČHT Praha mají od r. 2023 možnost bezplatného publikování v režimu open access díky tzv. transformačním smlouvám.

Podmínky:

 • korespondenční autor dané publikace musí být zaměstnancem nebo studentem VŠCHT Praha,
 • korespondenční autor by měl zásadně používat institucionální e-mail (@vscht.cz) - nutné ke správné identifikaci.

Vydavatelé, se kterými má momentálně VŠCHT Praha prostřednictvím CzechELib uzavřené transformační smlouvy, jsou společně s dalšími informacemi uvedeni níže.


 

American Chemical Society

 • Neomezené (díky laskavému přispění ÚOCHB AV ČR) publikování článků ve všech titulech vydavatele.
 • Instrukce pro autory na stránkách CzechELib.
 

American Institute of Physics

 • Publikování omezeného množství článků ve hybridních titulech vydavatele, ale příděl pro konsorcium by měl garantovat publikování prakticky bez omezení.
 • Instrukce pro autory na stránkách CzechELib (vč. seznamu titulů oprávněných pro publikování).

Cambridge University Press

 • Neomezené publikování ve všech titulech vydavatele..
 • Instrukce pro autory na stránkách CzechELib.

Institute of Physics

 • Neomezené publikování ve všech titulech vydavatele (s několika nevýznamnými výjimkami).
 • Instrukce pro autory na stránkách CzechELib.

Oxford University Press

 • Neomezené publikování ve všech titulech vydavatele (s několika nevýznamnými výjimkami).
 • Instrukce pro autory na stránkách CzechELib.
 

Royal Society of Chemistry

 

Springer Nature

Taylor and Francis

 • Publikování omezeného množství článků v hybridních titulech vydavatele.
 • Instrukce pro autory na stránkách CzechELib.
 
 

Wiley


Pravidla pro podporu Gold Open Access publikování na VŠCHT Praha - centrální fond

Finanční podpora na OA-publikování je pro daný kalendářní rok přidělena z rozpočtu VŠCHT Praha Centru informačních služeb VŠCHT Praha (CIS), které odpovídá za její správu a nakládání s ní. CIS podporu rozdělí jednotlivým fakultám na základě jim přidělených RIV-bodů podle posledního platného Hodnocení výsledků výzkumných organizací (Úřad vlády ČR). O výši těchto virtuálních finančních prostředků poskytovaných jednotlivým autorům/kám rozhoduje proděkan pro VaV příslušné fakulty podle následujících pravidel:

 1. Podporu lze čerpat pro články v časopisech, pro knihy nebo jednotlivé kapitoly v knize, monografii apod.
 2. Akceptovány jsou pouze recenzované články (full-paper i review), v časopisech indexovaných ve Web of Science a/nebo Scopus (důvod: zajištění kvality, ochrana před predátorskými časopisy). V případě nejasností ohledně zařazení časopisu můžete využít návod pro identifikaci časopisů s otevřeným přístupem, nebo kontaktovat pro kontrolu kolegu z NTK: Mgr. Jakub Szarzec, Jakub.Szarzec@techlib.cz. 
 3. Publikování článků formou OA v hybridních časopisech, které VŠCHT Praha předplácí, není podporováno.
 4. První a/nebo korespondující autor/ka musí být z VŠCHT Praha (jeho/jí afiliace).
 5. Výši dotace určuje proděkan pro VaV.

Postup získání podpory

Podpora je poskytována do vyčerpání vyhrazené částky.

Autor o podporu žádá proděkana po předložení

 • potvrzení o přijetí (acceptance) článku,
 • zaslané faktury (faktura stačí elektronicky).

Doporučujeme v okamžiku zasílání manuskriptu (submission) vznést na příslušného proděkana pro VaV dotaz, jaký je stav zbývajících financí a zda článek splňuje kritéria pro podporu.

Originál žádosti schválený proděkanem pro VaV příslušné fakulty a fakturu (popř. link na platbu kartou) posílejte na:
Markéta Zeithamová, Marketa.Zeithamova@vscht.cz, která zprostředkuje finanční úhradu za příslušný článek.

Autoři/rky jsou vždy povinni:

Autor/ka je povinen/a založit záznam v databázi OBD přesně podle pravidel uvedených ve Směrnici rektora č. 60.56/17 

Formulář žádosti 


Podpora publikování v režimu open access na ÚOCHB

Vědci s afiliací ÚOCHB mají od r. 2023 možnost bezplatného publikování v režimu open access (OA) za podmínek, které specifikuje Výnos ředitele - více informací na intrawebu.

Podmínky:

 • korespondenční autor dané publikace musí být zaměstnancem ÚOCHB,
 • korespondenční autor musí použít institucionální e-mail (@uochb.cas.cz) - nutné ke správné identifikaci.

Vydavatelé, se kterými má momentálně ÚOCHB sám či prostřednictvím CzechELib uzavřené transformační smlouvy, jsou společně s dalšími informacemi uvedeni níže.


American Chemical Society

Bentham Science

 • Neomezené publikování ve všech titulech vydavatele.
 • Detailní návod od vydavatele.

Royal Society of Chemistry

Springer Nature

Wiley

Kontakty

VŠCHT - Markéta Zeithamová
marketa.zeithamova@vscht.cz
 220 443 080

ÚOCHB - Knihovna
library@uochb.cas.cz
 232 002 434
 232 002 579

Aktuality

1.6.2023

17.1.2023

11.1.2023

13.1.2021

8. 12. 2020

 • Ředitel NTK Svoboda hlavním vyjednavačem smluv pro elektronické informační zdroje - celá zpráva.

20.1.2020

29.4.2019

Další odkazy

Poslední změna: 5.6. 2023 09:06