Kvalifikační práce VŠCHT Praha

Práce obhájené na VŠCHT Praha můžete prohledávat v Repozitáři závěrečných prací VŠCHT Praha.

V systému jsou obsaženy bibliografické údaje bakalářských, diplomových a disertačních prací cca od roku 2005, plné texty prací jsou k dispozici od akademického roku 2014/15.

Z rozhodnutí kolegia rektora ze dne 25. 8. 2015 mají přístup k plným textům pouze zaměstnanci a studenti VŠCHT Praha.

Originály kvalifikačních prací jsou uloženy na ústavech, kde byly obhájeny. V případě zájmu o tištěnou verzi je třeba kontaktovat příslušný ústav.

Tišěné verze disertačních a habilitačních prací jsou uloženy také v knihovně a můžete je prohledávat prostřednictvím katalogu.

 

Poslední změna: 12.6. 2017 14:06