Evidence knih (dokumentů) zakoupených z rozpočtu pracovišť (deponáty)

Základní pravidla:

  • Knihy jsou majetkem instituce, i když jsou nakupovány z grantů.
  • Odpovídá za ně pracovník/pracovnice/pracoviště, na kterého/kterou jsou evidovány.
  • Knihovna může požádat o jejich zapůjčení jinému uživateli, ale pouze s vaším souhlasem.

Evidenci knih pro účely úhrady faktury zařídí Centrum informačních služeb, místnost A314, linka 3080 (po telefonické domluvě). Po zpracování v chemTK vám budou knihy doručeny vnitřní poštou do podatelny VŠCHT.

Seznam všech ústavních knihoven VŠCHT Praha

Seznamy knih na ústavních knihovnách.

Potřebujete-li seznam trvalých výpůjček zaměstnanců ústavu nebo soupis fondu ústavní knihovny, kontaktujte Martu Jílkovou.

Deponáty jsou dokumenty evidované v knihovně, koupené (většinou) z grantových prostředků , za které odpovídá příslušný pracovník ÚOCHB, u kterého je dokument deponován.

Seznam všech deponovaných dokumentů ÚOCHB.

Pokud ukončujete pracovní poměr v ÚOCHB, máte dvě možnosti, jak můžete naložit s vašimi deponáty:

  • Převedete své deponáty na jiného zaměstnance ÚOCHB, který převod potvrdí svým podpisem v knihovně.
  • Převedete deponáty na knihovnu. Nutné předat v knihovně fyzicky.

Kontrola deponátů probíhá vždy jednou za 5 let. O termínu revize budete předem informováni. Ztrátu deponátů nahlaste do knihovny ihned po jejím zjištění.

Evidence knih VŠCHT

Centrum informačních služeb, místnost A314, linka 3080 (po telefonické domluvě).

Po zpracování v chemTK vám budou knihy doručeny vnitřní poštou do podatelny VŠCHT.

Kontakt ÚOCHB

Mgr. Marie Odehnalová
knihy@uochb.cas.cz
220 183 418

Poslední změna: 26.5. 2021 14:05