Členství v organizacích

IGELU

www.igelu.org
The International Group of Ex Libris Users (IGeLU) is the collective voice and advocate for users of Ex Libris products. We represent over 350 institutions in over 40 countries around the world.

AKVŠ

www.akvs.cz
Cílem je vystupovat v zájmu vysokoškolských knihoven takovým způsobem, v němž jim jinak brání jejich nesamostatnost (jsou součástí vysokých škol) a také různorodá organizace knihovnicko-informačních služeb na jednotlivých vysokých školách (celoškolské, fakultní, ústavní, katedrové aj. knihovny).

SKIP

www.skipcr.cz

Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky (SKIP) je dobrovolnou profesní a stavovskou organizací knihovníků a informačních pracovníků. Posláním SKIP je usilovat o soustavné zvyšování úrovně knihovnické a informační práce a s tím spojené prestiže oboru a o to, aby ze strany státu, zřizovatelů knihoven a informačních institucí byly vytvářeny příznivé podmínky pro jejich rozvoj a činnost.

Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky (SKIP) je dobrovolnou profesní a stavovskou organizací knihovníků a informačních pracovníků, která má charakter občanského sdružení.

Poslední změna: 6.11. 2019 09:11