Přidělení ISBN

Základní informace:

  • ISBN slouží k identifikaci neperiodických publikací (knihy, sborníky).
  • ISBN přiděluje instituce, pod kterou je publikace vydána (resp. pověřené pracoviště).

Publikace vydávané VŠCHT Praha

Přidělování ISBN za VŠCHT Praha je v pravomoci CIS.

Plánujete-li vydat sborník pod VŠCHT Praha, prosíme, kontaktujte vedoucího CIS.

Publikace vydávané ÚOCHB

Přidělování ISBN za ÚOCHB je v pravomoci knihovny.

Formulář

Pokud jste pověřeni vydáním neperiodické publikace, jejímž vydavatelem je ÚOCHB, prosíme, obraťte se na nás prostřednictvím formuláře ještě před předáním publikace do tisku. Bude Vám přiděleno číslo ISBN, bez tohoto čísla nelze publikaci jako publikaci ÚOCHB vydat.

Kontakty

VŠCHT - Mgr. Zuzana Steklá
Zuzana.Stekla@vscht.cz
220 44 4342

ÚOCHB
library@uochb.cas.cz
232 002 579
232 002 434

Důležité odkazy

Poslední změna: 1.3. 2022 09:03