CzechELib badge

Elektronické zdroje

Možnosti přístupu k e-zdrojům.

Dostupnost e-zdrojů a pravidla pro jejich využívání.

 

Hledání a filtry


Legenda k filtru

VŠCHTplacený přístup přes účet VŠCHT Praha

ÚOCHBplacený přístup přes účet ÚOCHB

NTKplacený přístup přes účet NTK

Dostupnost zdrojů

  1. Všechny elektronické zdroje jsou přístupné na počítačích instituce, která je předplácí (VŠCHT, ÚOCHB) a z terminálů knihovny chemTK (v budově NTK).
  2. Studenti a zaměstnanci VŠCHT a ÚOCHB mohou u zdrojů, které jejich instituce předplácí, využít i vzdálený přístup (z domova) - návod.
  3. Výjimečně jsou některé databáze dostupné pouze v prostorách chemTK.
  4. Některé zdroje jsou přístupné i veřejnosti, ale pouze z chemTK (budova NTK).

Podmínky využívání

Využívání elektronických informačních zdrojů se řídí knihovním řádem (všichni), pro studenty a zaměstnance VŠCHT navíc platí pravidla pro práci v počítačové síti VŠCHT Praha,  pro zaměstnance ÚOCHB pravidla pro práci v počítačové síti ÚOCHB.

Stručný souhrn pravidel:

  • Užívání licencovaných elektronických informačních zdrojů je přípustné pouze pro nekomerční účely, tedy výhradně pro výukové, studijní nebo vědecké účely a pro osobní potřebu uživatele.
  • Uživatel je oprávněn prohledávat, prohlížet, zobrazovat, tisknout a stahovat jejich přiměřené části; není povoleno stahovat celá čísla elektronických časopisů nebo elektronické knihy.
  • Uživatel nesmí získaná data zkracovat, upravovat, překládat či vytvářet díla z nich odvozená, odstraňovat, upravovat či zakrývat poznámky o autorských právech či jiné poznámky a výhrady v nich obsažené; v podstatné míře anebo systematicky dále kopírovat, uchovávat, rozmnožovat, distribuovat nebo jinak reprodukovat ani zpřístupňovat třetím osobám.
  • Je zakázáno získaná data předávat (přímo či nepřímo) k využití jakoukoliv placenou službou (jako např. „document delivery“ apod.) nebo k jakékoliv další distribuci (bez ohledu na to, zda je zisková nebo nezisková či za poplatek nebo zdarma).

Kontakty

správa e-zdrojů VŠCHT
eiz@vscht.cz
+420 232 002 573

správa e-zdrojů ÚOCHB
library@uochb.cas.cz
+420 232 002 579

správa e-zdrojů NTK
eservices@techlib.cz

Nejste si jisti, koho kontaktovat? Nevadí, napište komukoli, zaměstnanci našich institucí spolu úzce spolupracují a problém si předají.

Poslední změna: 24.8. 2020 14:08