Správa OBD

Systém zpracování citací pro grantová řízení a pro vykazování RIV (výsledky výzkumu a vývoje pro Radu Vlády pro výzkum, vývoj a inovace ČR).

 

Správa OBD a metodika RIV

Ing. Pavlína Třešňáková, Ph.D.  Pavlina.Tresnakova@vscht.cz
965 – Oddělení pro vědu a výzkum
 (+420) 22044 - 3826
místnost A314

Poslední změna: 15.12. 2016 10:12