ChemDraw

Licenční podmínky a instalace:

Celoškolní licence ChemDraw Professional pro operační systém Win a Mac.

Podmínky licence

  • možnost instalace na osobní/domácí počítač
  • zaměstnanci i studenti

Individuální instalace

  • přejděte na stránku http://sitelicense.cambridgesoft.com/sitelicense.cfm?sid=564 a vložte svůj školní e-mail (@vscht.cz)
  • je nutné mít uživatelský účet (máte-li ho z dřívějška, nezakládejte nový, v opačném případě se musíte zaregistrovat)
  • e-mailem dostanete odkaz na stažení instalačního balíku a sériové číslo
  • individuální instalace vyžaduje ještě následnou aktivaci softwaru (více zde)

Instalace na více počítačů (počítačová učebna/laboratoř apod.)

Prosím, kontaktujte Filipa Tomka (instalace v učebnách), nebo Jiřího Jiráta.

Přístup přes virtuální učebnu

Máte možnost využít vzdálený přístup k počítačům v učebnách, na kterých je software nainstalován, tzv. virtuální učebnu - více informací.

Pro zaměstnance ÚOCHB je k dipozici site licence balíku ChemOffice Professional - více informací na stránkách ITS.
 
Poslední změna: 12.7. 2018 09:07