ChemDraw

Licenční podmínky a instalace:

Celoškolní licence ChemDraw Professional pro operační systém Win a Mac.

Podmínky licence

  • možnost instalace na osobní/domácí počítač
  • zaměstnanci i studenti

Individuální instalace

Instalace na více počítačů (počítačová učebna/laboratoř apod.)

Prosím, kontaktujte helpdesk@vscht.cz (instalace v učebnách), nebo p. Jiráska (VC).

Přístup přes virtuální učebnu

Máte možnost využít vzdálený přístup k počítačům v učebnách, na kterých je software nainstalován, tzv. virtuální učebnu - více informací.

Pro zaměstnance ÚOCHB je k dipozici site licence balíku ChemOffice Professional - více informací na stránkách ITS.
 
Poslední změna: 7.3. 2024 11:03