Registrace

Do chemTK se můžete zaregistrovat zdarma na Registračním pracovišti v budově NTK (1. NP). Pro urychlení registrace využijte možnost vyplnění předregistračního formuláře.

Podmínkou registrace je předložení

  • studentské/zaměstnanecké karty VŠCHT/ÚOCHB platné min. 24 hodin,
  • průkazu totožnosti (občanského průkazu nebo pasu)

a následné uzavření Smlouvy o využívání služeb integrované knihovny NTK, VŠCHT a ÚOCHB. Smlouva obsahuje Vaši zákaznickou kategorii, platnost průkazu a přehled služeb, které Vám knihovna poskytne.

Registrací se stáváte zákazníkem společné knihovny NTK, VŠCHT a ÚOCHB a můžete využívat:

v souladu s Knihovním řádem.

Svou zákaznickou skupinu a oprávnění s ní spojená zjistíte ve Skupinátoru.

Volný vstup

ChemTK můžete využívat i bez registrace, a to jen s platným studentským/zaměstnaneckým průkazem VŠCHT Praha nebo ÚOCHB AV ČR. Bez registrace můžete studovat ve veřejném prostoru knihovny a využívat prezenčně (na místě) knihy umístěné ve volném výběru nebo časopisecké studovně.

Poslední změna: 8.4. 2020 17:04