IYPT2019

2019 – Mezinárodní rok periodické tabulky prvků

1869 je považován za rok objevení periodického systému D. I. Mendělejevem. Ku příležitosti 150. výročí je rok 2019 vyhlášen „Mezinárodním rokem periodické tabulky chemických prvků (IYPT2019)“ Valným shromážděním OSN a UNESCO.


Veletrh vedy 2019

Veletrh vědy 2019

3. června - Nejen periodickou tabulku prvků objevíte na Veletrhu vědy 2019 na Výstavišti Letňany (PVA EXPO PRAHA) od 6. do 8. června. Jedná se o největší populárně naučnou akci v ČR, kterou každoročně pořádá Akademie věd ČR, mezi vystavovatele patří i VŠCHT Praha a ÚOCHB.

EuChemS

Videohra Elemental Escapades na stránkách EuChemS

15. května - European Chemical Society zveřejnila periodickou tabulku prvků dle jejich výskytu na Zemi, tamtéž naleznete odkaz na videohru Elemental Escapades.

Chemické úterky

Chemický úterek

14. května - Na Chemickém ústavu PřF UK se v rámci cyklu Chemické úterky konala přednáška „Periodická tabulka prvků“. Ti, kteří přednášku nestihli, ji mohou, až bude zveřejněna, shlédnout online.

IMChO

Mezinárodní Mendělejevova chemická olympiáda

20. – 27. dubna - Čeští studenti získali 3 stříbrné a 1 bronzovou medaili na International Mendeleev Chemistry Olympiad (IMChO). Ku příležitosti výročí objevu periodického zákona se IMChO konala poprvé v Petrohradu, ve městě, kde D. Mendělejev žil a pracoval.
Chemicke listy

Chemické listy

15. dubna - Čtvrté číslo časopisu Chemické listy je věnované Mendělejevově tabulce, přečtěte si je online, tištěné najdete ve studovně NTK, třech ústavních knihovnách VŠCHT nebo i v čítárně ÚOCHB.
Tabulka na Prirodovede

Periodická tabulka na Přírodovědecké fakultě v Praze

6. března - K uctění spolupráce Mendělejeva s českým chemikem Bohuslavem Braunerem vytvořili vědci z chemických kateder PřF UK na Albertově výstavu chemických prvků ve formě velké interaktivní periodické soustavy prvků.
RSC interaktivní tabulka

Interaktivní periodická tabulka na stránkách RSC

20. února - Na stránkách Royal Society of Chemistry naleznete novou verzi periodické tabulky prvků, která umožňuje interaktivní zobrazení informací o jednotlivých prvcích v nejrůznější formě.
Slavicek-prednaska

Minulost a budoucnost periodické tabulky prvků

2. února - Kdo by neznal p. profesora Slavíčka z VŠCHT? Podívejte se na jeho přednášku z 18. ledna 2019, konanou v rámci cyklu Pátečníci.
Na koho je 1 a půl hodinová přednáška moc dlouhá, může si poslechnout rozhovor ve Studiu Leonardo Českého rozhlasu.
Knihovni fond

Periodická tabulka prvků ve fondu knihovny

1. února - Podívejte se na knihy z tištěného fondu knihovny, které se týkají periodické tabulky prvků.
Zahajovaci ceremonial

IYPT 2019 zahajovací ceremoniál

29. ledna - Slavnostní vyhlášení Mezinárodního roku periodické tabulky (IYPT2019) proběhlo na veletrhu UNESCO v Paříži.
Před 150 lety, v únoru 1969, jako první publikoval Dmitrij Mendělejev článek s formulací periodického zákona a se zobrazením periodické soustavy prvků (Основы химии, 1869, 5), v témže roce byl abstrakt se zobrazením tabulky publikován i v němčině (Über die Beziehungen der Eigeschaften zu den Atomgewichten der Elemente, ZChem, 1869, 12, 405-406).
Poslední změna: 6.6. 2019 14:06