Knihovna zpracovává osobní údaje zákazníka na základě smlouvy o poskytování služeb. Při jejich zpracování a ochraně postupuje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a v souladu s pravidly Knihovního řádu společnosti TECH.

Žádost o přidělení čísla ISBN (ÚOCHB)
má-li publikace více než 3 autory, není třeba autory uvádět
pouze u on-line publikace
pouze u on-line publikace (HTML, PDF, ...)
Prosím napište do tohoto pole číslo 42, abychom ověřili, že nejste spambot
 
Poslední změna: 6.6. 2018 17:06