Správa OBD/ASEP

OBD (Osobní Bibliografická Databáze)
- je centrální systém pro evidenci publikační činnosti pracovníků a studentů VŠCHT Praha. Jedná se o webovou aplikaci OBD firmy DERS, s. r. o.

Aplikace OBD
 • Aplikace slouží ke sběru a správě záznamů o publikační činnosti a dalších výsledcích duševní činnosti na VŠCHT.
 • Záznamy do aplikace vkládají jednotliví autoři. Systém obsahuje číselníky, které přispívají ke správnosti zadaných údajů: číselník osob, napojený na personální agendu VŠCHT, číselník časopisů (zdrojů), číselník grantů a další.
 • Pro hledání záznamů jsou k dispozici filtry a vyhledané záznamy je možné exportovat podle různých šablon do formátů Word či Excel.
 • Systém je centralizovaný pro celou VŠCHT a vyžaduje pouze počítač připojený k internetu (při práci mimo budovy VŠCHT je nutné připojení přes VPN).

Vstup do aplikace pro uživatele (zaměstnance a studenty) z připojených fakult a součástí VŠCHT.
Pro přihlášení se používají centrální přihlašovací údaje – stejné jako pro e-mail.

Publikace k evidenci do systému ASEP a do ústavní databáze publikací prosím hlaste přes formulář.

Nahlásit publikaci můžete i na e-mail asep@uochb.cas.cz, v e-mailu prosím posílejte tyto podklady:

 1. PDF práce nebo odkaz na ni (pokud je přístupná z IP adres ÚOCHB), u konferenčních sborníků, knih a kapitol prosím o zapůjčení originálu (pokud to není možné, okopírujte/naskenujte kromě práce i titulní stranu a stranu s nakladatelskými údaji);
 2. tři klíčová slova v angličtině (platí pro všechny typy publikací, pokud nejsou uvedena přímo v publikaci);
 3. jestliže je práce v angličtině, je nutno dodat anglickou anotaci (platí jen pro publikace RIV);
 4. jestliže je práce v jiném jazyce než v angličtině, je nutno dodat:
  • překlad názvu do angličtiny (platí pro všechny práce),
  • anotaci v jazyce práce (platí jen pro publikace RIV),
  • anotaci v angličtině (platí jen pro publikace RIV),
  • překlad názvu konference, sborníku, knihy do angličtiny (platí jen pro publikace RIV);
 5. oborové zařazení publikace – seznam oborů.

Povinnost nahlásit práci má první autor z ÚOCHB uvedený ve zveřejněné publikaci, korespondenční autor nebo vedoucí týmu.

Nahlaste vše, co jste písemně publikovali jako zaměstnanci ÚOCHB (v afiliaci autora musí být uveden ústav); publikaci zapíšeme do ASEPu dle platných pravidel.

Do publikací se uvádí rozvoj výzkumné organizace – RVO:61388963 (do roku 2012 se uváděl výzkumný záměr AV0Z40550506).


Databáze ASEP obsahuje bibliografické záznamy o výstupech vědeckého výzkumu v ústavech AV ČR od roku 1993. Z této databáze jsou jednou ročně exportována vybraná data do RIV.

RIV (Rejstřík informací o výsledcích státem podporovaného výzkumu a vývoje) je databáze Rady pro výzkum, vývoj a inovace shromažďující podklady pro účely hodnocení výsledků účelově i institucionálně podporovaného výzkumu a vývoje z celé ČR. V RIV jsou obsaženy pouze publikace určitých druhů , které vznikly v souvislosti s řešením konkrétních výzkumných záměrů a projektů (grantů).

Kontakt

VŠCHT - Ing. Pavlína Třešňáková, Ph.D.
Oddělení pro strategie a rozvoj
Místnost (A)320D
 obd@vscht.cz
 220 44 3826

ÚOCHB
 asep@uochb.cas.cz
 232 002 579
232 002 434

Odkazy

Poslední změna: 1.3. 2022 09:03