Správa OBD/ASEP

Systém zpracování citací pro grantová řízení a pro vykazování RIV (výsledky výzkumu a vývoje pro Radu Vlády pro výzkum, vývoj a inovace ČR) spravuje Oddělení pro vědu a výzkum.

Publikace k evidenci do systému ASEP prosím hlaste přes formulář.

Nahlásit publikaci můžete i na e-mail asep@uochb.cas.cz, v e-mailu prosím posílejte tyto podklady:

 1. text práce v PDF nebo odkaz na ni (pokud je přístupná z IP adres ÚOCHB), u konferenčních sborníků, knih a kapitol prosím o zapůjčení originálu (pokud to není možné, okopírujte/naskenujte kromě práce i titulní stranu a stranu s nakladatelskými údaji);
 2. tři klíčová slova v angličtině (platí pro všechny typy publikací, pokud nejsou uvedena přímo v publikaci);
 3. jestliže je práce v angličtině, je nutno dodat anglickou anotaci;
 4. jestliže je práce v jiném jazyce než v angličtině, je nutno dodat:
  • překlad názvu do angličtiny (platí pro všechny práce),
  • anotaci v jazyce práce (platí jen pro publikace RIV),
  • anotaci v angličtině (platí jen pro publikace RIV),
  • překlad názvu konference, sborníku, knihy do angličtiny (platí jen pro publikace RIV);
 5. oborové zařazení publikace – seznam oborů.

Maximální rozsah anotace je 2000 znaků.

Povinnost nahlásit práci má první autor z ÚOCHB uvedený ve zveřejněné publikaci, korespondenční autor nebo vedoucí týmu.

Nahlaste vše, co jste písemně publikovali jako zaměstnanci ÚOCHB (v afiliaci autora musí být uveden ústav); publikaci zapíšeme do ASEPu dle platných pravidel.

Do publikací se uvádí rozvoj výzkumné organizace – RVO:61388963 (do roku 2012 se uváděl výzkumný záměr AV0Z40550506).

Kontakt VŠCHT

Správa OBD a metodika RIV

Ing. Pavlína Třešňáková, Ph.D.
965 – Oddělení pro vědu a výzkum
místnost A314
 Pavlina.Tresnakova@vscht.cz
 220 44 3826

Kontakt ÚOCHB

Mgr. Jana Procházková
 asep@uochb.cas.cz
 220 183 418

Poslední změna: 30.3. 2017 11:03