Elektronické zdroje – členství v konsorciích

CzechELib logo

Národní centrum pro elektronické informační zdroje – CzechELib

Cílem projektu Národní centrum pro elektronické informační zdroje – CzechELib je zajistit pro celou výzkumnou a vzdělávací sféru v České republice efektivní nákup a zpřístupnění klíčových elektronických informačních zdrojů (EIZ) pro potřeby vědy, výzkumu a vzdělávání.

Vedení konsorcia: Národní technická knihovna

Projekt Národní centrum pro elektronické informační zdroje – CzechELib je spolufinancován EU z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) v období 2017–2022.

Více informací najdete na www.czechelib.cz.

Projekt LR 1306

Díky programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci účelové podpory programu „Informace – základ výzkumu“ pokračuje a vzniklo několik konsorcií pro přístup k EIZ v oblasti chemie. Zúčastněné instituce získaly v projektu LR 1306 dotaci pro některé z následujících zdrojů:

 • SciFinder (2013–2018)
 • Reaxys (2013–2018)
 • kolekci časopisů ACS Web Editions (2014–2018)
 • kolekci časopisů RSC Gold (2014–2018)

Vedení konsorcia: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Partneři:

 • Univerzita Karlova
  • Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze
  • Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové
 • Ústavy Akademie věd ČR
  • Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
  • Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
  • Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.
  • Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.
  • Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
  • Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
  • Knihovna akademie věd ČR

Projekt LR 1303

VŠCHT Praha je dále členem konsorcia spolufinancovaných v programu LR 1303 – více informací.

Konsorcium zajišťuje dotaci pro následující zdroj:

 • časopisy Nature Publishing Group (2014–2018)

Kontakt

Ing. Jiří Jirát, Ph.D.
 Jiri.Jirat@vscht.cz
 +420 2204 44 393

Poslední změna: 13.8. 2018 11:08