Konsorcia

Díky programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci účelové podpory programu „Informace – základ výzkumu“ pokračuje a vzniklo několik konsorcií pro přístup k EIZ v oblasti chemie. Zúčastněné instituce získaly v projektu LR 1306 dotaci pro některé z následujících zdrojů:

 • SciFinder (2013-2018)
 • Reaxys (2013-2018)
 • kolekci časopisů ACS Web Editions (2014-2018)
 • kolekci časopisů RSC Gold (2014-2018)

Vedení konsorcia: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Partneři:

 • Univerzita Karlova
  • Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze
  • Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové
 • Ústavy Akademie věd ČR
  • Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
  • Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
  • Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.
  • Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.
  • Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
  • Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
  • Knihovna akademie věd ČR

VŠCHT Praha je dále členem konsorcií spolufinancovaných v programu LR:

 • LR1301: kolekce časopisů vydavatelství Elsevier, Wiley, Springer, databáze Scopus
 • LR1303: časopis Nature (více)
 • LR1308: EBSCO Academic Search Complete, Business Source Complete

a konsorcia Web of Science.

Kontakt

Ing. Jiří Jirát, Ph.D.
 Jiri.Jirat@vscht.cz
 +420 2204 44 393

Poslední změna: 30.3. 2017 11:03