Elektronické zdroje – členství v konsorciích

CzechELib logo

Národní centrum pro elektronické informační zdroje – CzechELib

Cílem projektu Národní centrum pro elektronické informační zdroje – CzechELib je zajistit pro celou výzkumnou a vzdělávací sféru v České republice efektivní nákup a zpřístupnění klíčových elektronických informačních zdrojů (EIZ) pro potřeby vědy, výzkumu a vzdělávání.

Vedení konsorcia: Národní technická knihovna

Projekt Národní centrum pro elektronické informační zdroje – CzechELib je spolufinancován EU z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) v období 2017–2022.

Více informací najdete na www.czechelib.cz.

Kontakt

 info@czechelib.cz
 +420 232 002 535

Ing. Jiří Jirát, Ph.D.
 Jiri.Jirat@vscht.cz
 +420 2204 44 393

Poslední změna: 2.4. 2019 14:04