Top zdroje [ všechny e-zdroje  ]

Chemické databáze:

Citační databáze:

Hlavní platformy s e-časopisy a e-knihami:

Kolekce knih:

Referenční díla:

Podpora publikování

Aktuality

Text Analysis Pedagogy Institute

18. 6. Vydavatelství ITHAKA nabízí na toto léto zdarma přístup do Text Analysis Pedagogy (TAP) Institute, kurzů a webinářů ke studiu R, Pythonu, LLM atd. Pouze v anglickém jazyce.
Registrační formulář a další info.

Webináře Web of Science

17. 6. Clarivate Analytics nabízí webináře zaměřené na zdokonalování uživatelských dovedností při práci s Web of Science či InCites, aktuálně: Journal Citation Reports™ vydanie 2024, 27. 6. 2024 od 10:30 hod.

SciFindern - přihlášení

8. 4. SciFinder nově umožňuje přihlášení přes Vaši instituci, není třeba předchozí registrace. Z důvodu správné autorizace zadávejte výlučně pracovní e-mail.
Přihlášení pro zaměstnance a studenty VŠCHT, pro zaměstnance ÚOCHB.
  • «
  •  
  • 1
  •  
  • 2
  •  
  • »