Knihovna zpracovává osobní údaje zákazníka na základě smlouvy o poskytování služeb. Při jejich zpracování a ochraně postupuje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a v souladu s pravidly Knihovního řádu společnosti TECH.

Objednávka kopie nebo výpůjčky dokumentu pro čtenáře z ÚOCHB
Prohlašuji, že se jedná o kopii/výpůjčku pro osobní potřebu (Zákon č. 121/2000 Sb. (autorský zákon), oddíl 2 – Volná užití, § 30).
Doporučené: název knihy/časopisu, autor, název článku, DOI, rok, ročník, číslo, stránky...
Prosím napište do tohoto pole číslo 42, abychom ověřili, že nejste spambot
 
Poslední změna: 1.6. 2018 17:06