Knihovna zpracovává osobní údaje zákazníka na základě smlouvy o poskytování služeb. Při jejich zpracování a ochraně postupuje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a v souladu s pravidly Knihovního řádu společnosti TECH.

Objednávka kopie nebo výpůjčky dokumentu z ÚOCHB pro knihovny z ČR
Prohlašuji, že se jedná o kopii/výpůjčku pro osobní potřebu koncového uživatele a naše pracoviště je pouze zprostředkovatelem této objednávky (Zákon č. 121/2000 Sb. (autorský zákon), oddíl 2 – Volná užití, § 30).
Žadatelem je obvykle knihovník, který zařizuje kopii nebo výpůjčku pro koncového uživatele.
Zadejte prosím celou adresu včetně PSČ.
Číslo, které objednávce přidělila žádající knihovna pro své interní účely.
Prosím napište do tohoto pole číslo 42, abychom ověřili, že nejste spambot
 
Poslední změna: 1.6. 2018 17:06