O chemTK

ChemTK je společný projekt tří výzkumných a vzdělávacích institucí - Národní technické knihovny, Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR - zaměřený na úzkou spolupráci při poskytování knihovních služeb v oboru chemie a blízkých přírodních věd. V rámci toho projektu navázaly knihovny VŠCHT a ÚOCHB AV ČR partnerství s NTK sídlící v jejich bezprostředním sousedství, aby společně sjednotily nabídku služeb pro studenty, vědecké pracovníky a širokou veřejnost. Centrem chemTK je budova NTK, ve které nyní všechny tři knihovny sídlí a jejíž infrastrukturu a zázemí využívají.

Ačkoliv tak není chemTK samostatnou knihovnou, je cílem všech participujících institucí, aby zájemcům poskytly komfortní přístup ke všem službám v oboru bez toho, aniž by se museli podrobně zabývat, kterou knihovnou je služba poskytována. Zároveň si všechny zúčastněné knihovny uchovávají svou subjektivitu, což jim umožňuje plně respektovat licenční ujednání s vydavateli a majiteli informačních zdrojů a především věnovat zvláštní pozornost potřebám studentů, zaměstnanců a čtenářů jejich domovských institucí.

Poslední změna: 8.4. 2020 17:04