Ochrana osobních údajů

Národní technická knihovna (dále jen „NTK“) postupuje při zpracování osobních údajů podle zákona, Knihovního řádu integrované knihovny, Knihovního řádu VPK a dalších obecně závazných předpisů. Osobní údaje jsou zpracovávány vlastními zaměstnanci NTK manuálním a automatizovaným způsobem. NTK zpracovává pouze pravdivé a přesné osobní údaje, které za tím účelem ověřuje.

Zpracování probíhá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).

Podrobněji viz samostatnou přílohu III Ochrana osobních údajů zákazníků integrované knihovny  Knihovního řádu integrované knihovny.

Pokud máte nějaké dotazy nebo si přejete využít práv plynoucích z GDPR prosím kontaktujte nás na e-mail gdpr@techlib.cz.

 
 
 
Poslední změna: 8.8. 2018 09:08