Ochrana osobních údajů

Národní technická knihovna (dále jen NTK) je správcem osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Osobním údajem je podle §4 zákona jakýkoliv údaj, který se týká konkrétní osoby, jejíž identitu lze z osobních údajů přímo či nepřímo zjistit. V podmínkách integrované knihovny to jsou zejména adresní a identifikační údaje zákazníka nebo údaje o jeho výpůjčkách či jiných transakcích.

NTK postupuje při zpracování osobních údajů podle zákona a Knihovního řádu integrované knihovny dalších obecně závazných předpisů. Osobní údaje jsou zpracovávány vlastními zaměstnanci NTK manuálním a automatizovaným způsobem. NTK zpracovává pouze pravdivé a
přesné osobní údaje, které za tím účelem ověřuje.

Podrobněji viz samostatnou přílohu III „Ochrana osobních údajů zákazníků integrované knihovny“  Knihovního řádu společnosti TECH.

Národní technická knihovna (dále jen NTK) je správcem osobních údajů ve smyslu zákona č.
101/2000 Sb.,
o
ochraně osobních
údajů
a
o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (d
ále jen „zákon“).
Osobním údajem je podle §
4 zákona jakýkoliv údaj, který se týká konkrétní osoby, jejíž identitu lze
z
osobních údajů přímo či
nepřímo zjistit. V
podmínkách integrované knihovny to jsou zejména adresní
a
identifikační údaje zákazníka nebo
údaje
o
jeho
výpůjčkách či jiných transakcích.
NTK postupuje při zpracování osobních údajů podle zákona
a
Knihovního řádu integrované knihovny
dalších obecně závazných
předpisů. Osobní údaje jsou zpracovávány vlastními zaměstnanci NTK manuálním
a
automat
izovaným způsobem. NTK
zpracovává pouze pravdivé
a
přesné osobní údaje, které za tím účelem ověřuje.
Poslední změna: 5.9. 2016 11:09