Knihovna zpracovává osobní údaje zákazníka na základě smlouvy o poskytování služeb. Při jejich zpracování a ochraně postupuje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a v souladu s pravidly Knihovního řádu společnosti TECH.

Objednávka kopie nebo výpůjčky dokumentu z VŠCHT pro knihovny z ČR
Prohlašuji, že se jedná o kopii/výpůjčku pro osobní potřebu koncového uživatele a naše pracoviště je pouze zprostředkovatelem této objednávky (Zákon č. 121/2000 Sb. (autorský zákon), oddíl 2 – Volná užití, § 30).
Žadatelem je obvykle knihovník, který zařizuje kopii nebo výpůjčku pro koncového uživatele.
Zadejte prosím celou adresu včetně PSČ.
Číslo, které objednávce přidělila žádající knihovna pro své interní účely.
Please type number 42 to prove you're human.
 
Last modified: 1.6. 2018 17:06