Registrace

Do ChemTK se můžete zaregistrovatNTK  zdarma na Registračním pracovišti v budově NTK (1. NP).
Podmínkou registrace je předložení

  • studentské/zaměstnanecké karty VŠCHT platné min. 24 hodin
  • průkazu totožnosti (občanského průkazu nebo pasu)

a následné uzavření Smlouvy o využívání služeb integrované knihovny NTK a VŠCHT. Smlouva obsahuje Vaši zákaznickou kategorii, platnost průkazu a přehled služeb, které Vám knihovna poskytne.

Pro urychlení registrace využijte možnost vyplnění předregistračního formulářeNTK.

Registrací se stáváte zákazníkem společné knihovny NTK a VŠCHT a můžete využívat

v souladu s Knihovním řádemNTK.

Volný vstup

ChemTK můžete využívat i bez registrace, a to jen s platným studentským/zaměstnaneckým průkazem VŠCHT Praha. Bez registrace můžete studovat ve veřejném prostoru knihovny a využívat prezenčně (na místě) knihy umístěné ve volném výběru nebo časopisecké studovně.

Kontakt

 informace@techlib.cz

 +420 222 221 818

Důležité odkazy

Poslední změna: 13.8. 2014 15:08