Elektronické zdroje

Jak jsou zdroje dostupné a pravidla pro jejich využívání.

Hledání a filtry


Dostupnost zdrojů

  1. Všechny elektronické zdroje jsou přístupné na počítačích VŠCHT a z terminálů knihovny ChemTK (v budově NTK).
  2. Studenti a zaměstnanci VŠCHT mohou využít i vzdálený přístup (z domova). Návod.
  3. Výjimečně jsou některé databáze dostupné pouze v prostorách ChemTK.
  4. Některé zdroje jsou přístupné i veřejnosti, ale pouze z ChemTK (budova NTK).

Podmínky využívání

Využívání elektronických informačních zdrojů se řídí knihovním řádemNTK a pravidly pro práci v počítačové síti VŠCHT Praha.

Stručný souhrn pravidel:

  • užívání licencovaných elektronických informačních zdrojů je přípustné pouze pro nekomerční účely, tedy výhradně pro výukové, studijní nebo vědecké účely a pro osobní potřebu uživatele ;
  • uživatel je oprávněn prohledávat, prohlížet, zobrazovat, tisknout a stahovat jejich přiměřené části; není povoleno stahovat celá čísla elektronických časopisů nebo elektronické knihy;
  • uživatel nesmí získaná data zkracovat, upravovat, překládat či vytvářet díla z nich odvozená, odstraňovat, upravovat či zakrývat poznámky o autorských právech či jiné poznámky a výhrady v nich obsažené; v podstatné míře anebo systematicky dále kopírovat, uchovávat, rozmnožovat, distribuovat nebo jinak reprodukovat ani zpřístupňovat třetím osobám
  • je zakázáno získaná data předávat (přímo či nepřímo) k využití jakoukoliv placenou službou (jako např. „document delivery“ apod.) nebo k jakékoliv další distribuci (bez ohledu na to, zda je zisková nebo nezisková či za poplatek nebo zdarma)

Kontakty

správa e-zdrojů
 eiz@vscht.cz
 +420 232 002 572

Legenda k filtru

via VŠCHTplacený přístup přes účet VŠCHT Praha

via NTKplacený přístup přes účet NTK

Poslední změna: 13.7. 2015 10:07