Přidělení ISBN

Základní informace:

  • ISBN slouží k identifikaci neperiodických publikací (knihy, sborníky).
  • ISBN přiděluje instituce, pod kterou je publikace vydána (resp. pověřené pracoviště).

Publikace vydávané VŠCHT Praha

Přidělování ISBN za VŠCHT Praha je v pravomoci CIS.

Plánujete-li vydat sborník pod VŠCHT Praha, prosíme, kontaktujte vedoucího CIS.

Publikace vydávané ÚOCHB

Přidělování ISBN za ÚOCHB je v pravomoci knihovny.

Pokud jste pověřen vydáním neperiodické publikace, jejímž vydavatelem je ÚOCHB, prosíme, obraťte se prostřednictvím formuláře na nás ještě před předáním publikace do tisku. Bude Vám přiděleno číslo ISBN v souladu s níže uvedenými pravidly. Bez tohoto čísla nelze publikaci jako publikaci ÚOCHB vydat.

Podrobné informace o ISBN

Kontakt VŠCHT

Mgr. Zuzana Steklá
Zuzana.Stekla@vscht.cz
220 44 4342

Kontakt ÚOCHB

Mgr. Jana Procházková
knihy@uochb.cas.cz
 220 183 418

Poslední změna: 4.1. 2017 14:01