Nákup knih a časopisů

Podle finančních možností nakupujeme dokumenty na základě požadavků profesorů, vědeckých pracovníků nebo i studentů, a dále i povinnou studijní literaturu k jednotlivým předmětům. Dokumenty můžeme zakoupit v tištěné nebo elektronické podobě (licence), jsou-li takto dostupné od vydavatele. Elektronické knihy jsou dostupné na stránkách vydavatele či zprostředkovatele na základě IP adresy nebo hesla po dobu určitou, nebo jsou přístupné trvale.

Požadavky lze zasílat na e-mailovou adresu nakupknih@vscht.cz.


Poslední změna: 22.9. 2014 15:09