Vzdálený přístup

Registrovaní čtenáři NTK, studenti a zaměstnanci VŠCHT i zaměstnanci ÚOCHB mohou využít také možnosti vzdáleného přístupu k elektronickým zdrojům (přístup z domova). Obecně platí, že pro získání vzdáleného přístupu k elektronickému zdroji je třeba se prokázat přihlašovacími údaji instituce, která elektronický zdroj předplácí.

U všech odkazů na elektronické zdroje na stránkách chemTK je vždy uveden předplatitel - předplácí-li zdroj více institucí, jsou vždy u zdroje uvedeny všechny odkazy (přístupy přes všechny instituce).

plátce e-zdroje možnost vzdáleného připojení přes instalace a nastavení přihlašovací údaje
VŠCHT VPN client + nastavený proxy server v prohlížeči návod pro VPN Client a pro proxy server přihlašovací údaje do školní sítě
EZProxy VŠCHT

není třeba nic instalovat, ale je nutné použít odkazy na stránkách chemTK (automaticky směrovány přes příslušnou ezProxy)

přihlašovací údaje do školní sítě

ÚOCHB EZProxy ÚOCHB

není třeba nic instalovat, ale je nutné použít odkazy na stránkách chemTK (automaticky směrovány přes příslušnou ezProxy)

přihlašovací údaje pro intranet ÚOCHB
NTK EZProxy NTK

není třeba nic instalovat, ale je nutné použít odkazy na stránkách chemTK (automaticky směrovány přes příslušnou ezProxy)

nutná registrace v NTK

účet NTK

Nejjednodušší řešení

Použijte odkazy na stránkách knihovny a budete automaticky přesměrováni přes EZProxy:  e-zdroje, e-časopisy A-Z, e-knihy A-Z, nebo vyhledávač.

Podmínky využívání

Využívání vzdáleného přístupu k elektronickým informačním zdrojům se řídí knihovním řádem a pravidly pro práci v počítačové síti VŠCHT Praha resp. Pravidly pro využívání počítačové sítě ÚOCHB.

Stručný souhrn pravidel:

  • užívání licencovaných elektronických informačních zdrojů je přípustné pouze pro nekomerční účely, tedy výhradně pro výukové, studijní nebo vědecké účely a pro osobní potřebu uživatele,
  • uživatel je oprávněn prohledávat, prohlížet, zobrazovat, tisknout a stahovat jejich přiměřené části; není povoleno stahovat celá čísla elektronických časopisů nebo elektronické knihy,
  • uživatel nesmí získaná data zkracovat, upravovat, překládat či vytvářet díla z nich odvozená, odstraňovat, upravovat či zakrývat poznámky o autorských právech či jiné poznámky a výhrady v nich obsažené; v podstatné míře anebo systematicky dále kopírovat, uchovávat, rozmnožovat, distribuovat nebo jinak reprodukovat ani zpřístupňovat třetím osobám,
  • je zakázáno získaná data předávat (přímo či nepřímo) k využití jakoukoliv placenou službou (jako např. „document delivery“ apod.) nebo k jakékoliv další distribuci (bez ohledu na to, zda je zisková nebo nezisková či za poplatek nebo zdarma).

Důležité odkazy

Poslední změna: 30.5. 2019 10:05